Dřevěné peletky

Dřevěné peletky

Dřevěná peletka je ekologické palivo. Vyrábí se na protlačovacích matricových lisech o průměrech od 6 do 8 mm a s délkou do 30 mm z čistých smrkových pilin bez dalších příměsí nebo s příměsí kůry. Dřevěné pelety jsou standardní fytopalivo budoucnosti. Více informací o produktu

Slunečnicové peletky

Dřevěné peletky

Slunečnicová peletka je ekologické palivo. Vyrábí se na protlačovacích matricových lisech o průměrech od 6 do 8 mm a s délkou do 30 mm z čistých slunečnicových semínek bez dalších příměsí. Slunečnicové peletky mají vysokou výhřevnost až 20 MJ/Kg se zařazují ve výhřevnosti hned za černé uhlí! Více informací o produktu

Biosulfáty

Připravujeme podrobné informace o tomto produktu. Více informací o produktu