FOR MYSELF s.r.o. > Produkty > Dřevěné peletky

Dřevěné peletky

drevenepeletkyDřevěná peletka je ekologické palivo. Vyrábí se na protlačovacích matricových lisech o průměrech od 6 do 8 mm a s délkou do 30 mm z čistých smrkových pilin bez dalších příměsí nebo s příměsí kůry. Peletky bez příměsí kůry jsou sice dražší, ale při spalování se nezanáší kotel či kamna. Popelnatost těchto peletek je do 0,5 %, výhřevnost 18,80 MJ/kg. Jsou vhodné zejména ke spalování ve speciálních automatických kotlích či kamnech na peletky. Peletky vyráběné s příměsí kůry jsou sice levnější, ale nehodí se do všech typů kotlů a kamen. Výhřevnost tohoto typu peletek je o něco vyšší oproti peletkám certifikovaným, liší se tmavším zabarvením a mírně vyšší popelnatostí – do 1,5%. Peletky jsou baleny do recyklovatelných pytlů. Jsou tak chráněny před vlhkostí při skladování a je s nimi lepší manipulace.

Certifikáty dřevěných peletek

Certifikát dřevěných peletek
Certifikát dřevěných peletek
Certifikát dřevěných peletrk